Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Tận
(300000.0008)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

45

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tận
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  B49 KQH Nam Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543823293; 0914156111
  Email: nvtandhkh@yahoo.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 1996

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á và Đông Nam Á

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1977 Đến : 01/09/1984 Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD Khoa Lịch sử
  Từ : 01/06/1977 Đến : 01/09/1984 Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD Khoa Lịch sử
  Từ : 01/10/1984 Đến : 01/04/1989 Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NCS tại Belarut
  Từ : 01/01/1990 Đến : 01/03/1997 Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Chủ nhiệm Bộ môn
  Từ : 01/04/1997 Đến : 01/03/1999 Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trưởng khoa Lịch sử
  Từ : 01/04/1999 Đến : 01/02/2007 Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Hiệu phó Trường Đại học Khoa học
  Từ : 01/02/2007 Đến : 01/11/2014 Hiệu trưởng - Trường Đại học Khoa học Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKH; UVTV Đảng ủy ĐHH
  Từ : 01/11/2014 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Lịch sử Thế giới Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Tổng hợp Hà Nội Lịch sử 1976
  Tiến sĩ Đại học Tổng hợp Quốc gia BêLaRút Lịch sử 1989