Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Việt Khánh
(400000.0051)

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Khánh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  Phò Ninh, Phong An, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế , Phong An , Phong Điền , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0976949935
  Email: vietkhanhqt@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/02/2011 Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng tạo nguồn Trợ lý thí nghiệm
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/09/2011 Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biên chế tập sự, Trợ lý thí nghiệm
  Từ : 01/10/2011 Đến : Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Trợ lý thí nghiệm Khoa Hóa,
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp