Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Phước Phương
(400000.0382)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Phước Phương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914423599
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1978 Đến : 01/08/1980 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Trợ lý thí nghiệm tập sự Khoa Sinh, Trường Đại học Sư pham Huế
  Từ : 01/09/1980 Đến : 01/07/2011 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tợ lý thí nghiệm Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác Đại học Sư phạm Huế, GVTH hệ 2 năm Sinh học 1977
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 1992