Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Duy Trì
(400000.0375)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Trì
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1952

 • Địa chỉ:

  số 7 /134 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: dt

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/1970 Đến : 01/09/1977 BCH Quân sự Tỉnh Bình Định đi bộ đội
  Từ : 01/10/1977 Đến : 01/10/1981 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Sinh viên Khoa Sinh
  Từ : 01/10/1981 Đến : 01/10/1984 Cán bộ giảng dạy Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/09/1984 Đến : 01/09/1997 Đi xuất khẩu lao động tại LB. Nga
  Từ : 01/10/1999 Đến : Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM cán bộ hợp đồng dài han, trợ lý thí nghiệm Khoa Sinh
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Sinh học 1981