Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thùy Trang
(400000.0076)

Tiến sĩ

28

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thùy Trang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  kiệt 80 Nguyễn Hoàng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thuytrang23988@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Văn học Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Văn học Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Văn học Việt Nam

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Văn học Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2010 Đến : 01/02/2011 Tổ Văn học Việt Nam - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Văn Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/02/2011 Đến : 01/05/2011 Tổ Văn học Việt Nam - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/02/2012 Tổ Văn học Việt Nam - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biên chế tập sự giảng viên
  Từ : 01/03/2012 Đến : Tổ Văn học Việt Nam - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 2010
  Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn 2013
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Văn học 2018