Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Tràng An
(400000.0026)

Đại học

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Tràng An
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  Nhà 3, Kiệt 26, Ngô Hà , Thủy Biều , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 01674715944
  Email: duongtrangan@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lí Đại cương (Điện và từ)

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)
  Ngoại ngữ khác (TOPIK - 2021)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Vật lý
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2010 Đến : 01/02/2011 Tổ Vật lý đại cương - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Lý Trường ĐH Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/02/2012 Tổ Vật lý đại cương - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa Lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2012 Đến : Tổ Vật lý Lý thuyết - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biên chế ngạch giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Vật lý 0000
  Tiến sĩ Trường Đại học Tổng hợp Ulsan Khoa học vật liệu 0000
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Vật lý 2010