Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Lý Hữu Huấn
(300000.0044)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Lý Hữu Huấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  Hương Sơ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543534358; 0983145813
  Email: nlhhuan@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Khoa học máy tính

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ thông tin

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2003 Đến : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Chuyên viên phòng KHCN-HTQT
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường đại học Khoa học Huế Tin học 2003
  Thạc sĩ Trường đại học Khoa học Huế Tin học 2010