Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Anh Vũ
(500000.0370)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

2

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Anh Vũ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1958

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Tây lộc , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: bsnguyenanhvu@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2007

  Ngành đào tạo:

  Nội - Tim mạch

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nội - Tim mạch

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tim mạch Nội khoa

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tim mạch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1984 Đến : Phó trưởng Bộ môn - Nội Bộ môn Nội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Nội khoa 0000