Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Trần Thy Ngọc
(200000.0041)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Trần Thy Ngọc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  15/15 Văn Cao, phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: httngoc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 2008)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2005 Đến : 01/02/2010 Tổ phó tổ công tác - Tổ công nghệ phần mềm; Tổ trưởng tổ công tác - Tổ công nghệ phần mềm Trung tâm Công nghệ thông tin - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công nghệ thông tin
  Từ : 01/03/2010 Đến : Trung tâm Công nghệ thông tin - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công nghệ thông tin
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Đại học Huế Tin học 2005
  Đại học Trường Đại học Khoa học Đại học Huế Ngôn ngữ Anh 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Đại học Huế Khoa học máy tính 2009