Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Thị Thái Hòa
(200000.0038)

Đại học

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Thị Thái Hòa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  03 Lê lợi, tp Huế , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 2343832123
  Email: dthoa@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Văn phòng Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/02/2008 Trung tâm Công nghệ thông tin - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Hợp đồng lao động ngạch chuyên viên
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/04/2017 Trung tâm Công nghệ thông tin - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên
  Từ : 01/05/2017 Đến : Văn phòng Đại học Huế - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên phụ trách CNTT
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Đại học Huế Tin học 0000
  Đại học Trường Đại học Khoa học Đại học Huế Tin học 2003