Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Phước Sơn
(200000.0055)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Phước Sơn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0916442844
  Email: sonlp.bdt@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ thông tin

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2003 Đến : 01/02/2006 Ban Đào tạo đại học - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Hợp đồng làm công tác tuyển sinh, đào tạo
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/10/2010 Ban Đào tạo đại học - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên làm công tác tuyển sinh, đào tạo
  Từ : 01/11/2010 Đến : 01/04/2015 Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục Ban Khảo thí và ĐBCLGD - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên làm công tác tuyển sinh, đảm bảo chất lượng
  Từ : 01/05/2015 Đến : 01/04/2017 Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
  Từ : 01/05/2017 Đến : Ban Khảo thí và ĐBCLGD - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 0000
  Đại học Trường Đại học Sư phạm ĐH Huế Sư phạm Toán học 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học ĐH Huế Tin học 2010