Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Phan Bảo Thành
(200000.0046)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Phan Bảo Thành
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  Số 04 - đường Xuân 68 - phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: npbaothanh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/2010 Đến : 01/04/2014 Ban Khoa học Công nghệ - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên
  Từ : 01/05/2014 Đến : Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên phụ trách công tác khoa học công nghệ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Sinh học 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Sinh học 2009