Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn Hoài
(120000.0067)

Thạc sĩ

14

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Văn Hoài
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  345/4 Đặng Tất - Xã Hương Vinh, Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 01645678375
  Email: levanhoai1983@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Địa lý du lịch, Khoa học môi trường, Bản đồ du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Địa lý, Quản lý môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/2004 Đến : 01/05/2008 Đại học Sư phạm - Đại học Huế Sinh viên Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  Từ : 01/10/2008 Đến : 01/11/2010 Đại học Khoa học - Đại học Huế Học viên cao học trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
  Từ : 01/11/2011 Đến : Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Cán bộ giảng dạy Khoa Du lịch - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm - Đại học Huế Địa lý học 2008
  Thạc sĩ Đại học Khoa học - Đại học Huế Quản lý tài nguyên và môi trường 2010