Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Trang
(120000.0070)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  17/172 Nguyễn Trãi, TP. Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0906210446
  Email: nguyentrang191088@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Triết học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Triết học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2011 Đến : Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Giảng viên hợp đồng khoa Du lịch Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học Đại học Huế Triết học 2011
  Thạc sĩ Đại học Huế Triết học 2015