Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Diễm Kiều
(140000.0016)

Thạc sĩ

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Diễm Kiều
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  ngõ 14 Kiệt 29, Hàm Nghi, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: kieule0927@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/2008 Đến : Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hợp đồng nghiên cứu
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Khoa học môi trường 2007
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa hoc, Đại học Huế Khoa học môi trường 2012