Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Hạ
(210000.0005)

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

  • Họ và tên: Hoàng Thị Hạ
    Giới tính: Nữ
    Năm sinh: 1953

  • Địa chỉ:

    Khu tập thể giảng viên Nông Lâm .

  • Liên hệ:

    Điện thoại: 0905102229
    Email:

Chuyên môn:

  • Chức danh:

    Ngành đào tạo:

    Kinh tế tài chính - ngân hàng

    Chuyên ngành đào tạo:

    Kinh tế tài chính - ngân hàng

    Chuyên môn giảng dạy:

    Lĩnh vực nghiên cứu:

    Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

  • Đơn vị quản lý


    Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
    Nhà Xuất bản
  • Quá trình công tác


    Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  • Quá trình đào tạo


    Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp