Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đăng Hải
(140000.0018)

Thạc sĩ

20

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

32

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Hải
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  69 Lê Ngô Cát, TP Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: danghai.ireb@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm, xử lý ô nhiễm

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2007 Đến : Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Cán bộ hợp đồng nghiên cứu
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Khoa học môi trường 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Khoa học môi trường 2012