Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Hiếu Quang
(140000.0024)

Thạc sĩ

18

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Hiếu Quang
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  15/172 Nguyễn Trãi, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 054.3515.683; 0168.370.4976
  Email: hieuquangireb@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Thực vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Thực vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học. - Đánh giá tổng hợp và bảo vệ môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2011 Đến : Bộ môn Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hợp đồng nghiên cứu
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sinh học 2010
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Sinh học 2013