Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Hoài Bảo
(100000.0014)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Hoài Bảo
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0949555808
  Email: thbao84@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2006 Đến : 01/12/2009 Kỹ thuật viên tin học
  Từ : 01/04/2010 Đến : Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Chuyên viên tin học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học - Đại học Huế Tin học 2006
  Đại học Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị Ngôn ngữ Anh 2012