Dữ liệu Nhà khoa học

Đỗ Thị Kim Cương
(100000.0012)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đỗ Thị Kim Cương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0943648284
  Email: dothikimcuong@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kế toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kế toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2010 Đến : Phòng Tổ chức - Hành chính - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Kế toán viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cao đẳng Cao đẳng Đức Trí Tài chính – Ngân hàng 2009
  Đại học Đại học Kinh tế Huế Kế toán 2014