Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thi
(100000.0015)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thi
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  Phường 4, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0915319349
  Email: thithi2410@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : 01/07/2009 Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện Hướng Cán bộ hợp đồng
  Từ : 01/11/2009 Đến : Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học - Đại học Huế Tin học 2008
  Đại học ĐH Ngoại ngữ - ĐHH Ngôn ngữ Anh 2012
  Thạc sĩ ĐH Sư phạm - Huế Quản lý giáo dục 2016