Dữ liệu Nhà khoa học

Hà Thị Ngọc Diệu
(100000.0027)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hà Thị Ngọc Diệu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  20 Tôn Thất Tùng, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0915357267
  Email: ngocdieu@phqt.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Địa lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Giảng viên, phụ trách công tác ĐT-KHCN
  Từ : 01/08/2006 Đến : 01/08/2007 Phòng TN-MT Cam Lộ Cán bộ
  Từ : 01/08/2007 Đến : 01/12/2007 Phòng TN-MT Đakrông Cán bộ
  Từ : 01/12/2007 Đến : 01/03/2009 Ở nhà sinh con
  Từ : 01/03/2009 Đến : Bộ môn Kỹ thuật trắc địa bản đồ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học - Đại học Huế Địa lý học 2006
  Thạc sĩ Đại học Khoa học - Đại học Huế Địa lý tự nhiên 2011