Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Xuân Cường
(100000.0016)

Thạc sĩ

18

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0944033133
  Email: nguyencuongqt2008@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tính toán xử lý nước và nước thải; quản lý & xử lý chất thải rắn; ô nhiễm và kiểm soát tiếng ồn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Xử lý nước thải bằng công nghệ chi phí thấp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 2017)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2009 Đến : Khoa Công nghệ Kỹ thuật - Môi trường - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Giảng viên
  Từ : 01/08/2012 Đến : Phó trưởng Bộ môn; Phó trưởng Khoa - Khoa Công nghệ kỹ thuật - Môi trường Khoa Công nghệ Kỹ thuật - Môi trường - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Phó trưởng bộ môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học Huế Địa lý học 2005
  Thạc sĩ Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội Địa lý học 2008