Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Thị Thoa
(100000.0013)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Thị Thoa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0986984555
  Email: thoaphqt@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2010 Trụng tâm tổng hợp hướng nghiệp thị xã Quảng Trị Giáo viên
  Từ : 01/01/2011 Đến : Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm - Đại học Huế Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 2004
  Đại học ĐH Ngoại ngữ - Huế Ngôn ngữ Anh 2014
  Thạc sĩ ĐH Sư phạm - Huế Quản lý giáo dục 2016