Dữ liệu Nhà khoa học

Vũ Trung Kiên
(100000.0020)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Vũ Trung Kiên
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0533851092; 0935475599
  Email: trungkien@phqt.edu.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Trắc địa

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trắc địa bản đồ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Phó trưởng Phòng - Phụ trách Phòng ĐT-KHCN Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Giảng viên, phụ trách Phòng ĐT-KHCN
  Từ : 01/03/2010 Đến : Bộ môn Kỹ thuật trắc địa bản đồ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Giảng viên
  Từ : 01/08/2012 Đến : Phó trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật trắc địa bản đồ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Phó Trưởng bộ môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Nông Lâm Huế Quản lý đất đai 0000
  Đại học Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Quản lý đất đai 2008
  Thạc sĩ Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Quản lý đất đai 2010