Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Hạnh
(100000.0021)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Hạnh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  KP 8 - Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905810444
  Email: lehanh15_12@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/01/2006 Trường Bán công Đông Hà - Quảng Trị Giáo viên
  Từ : 01/01/2008 Đến : 01/01/2010 Trường THPT Phan Châu Trinh - Đông Hà - Quảng Trị Giáo viên
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/01/2011 Trường THPT Triệu Phong - Quảng Trị Giáo viên
  Từ : 01/01/2011 Đến : Bộ môn Kỹ thuật Điện - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Quy Nhơn - Bình Định Vật lý học 2005
  Thạc sĩ Đại học Sư Phạm - Đại học Huế Vật lý học 2008