Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Văn Hoàng
(100000.0004)

Đại học

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Văn Hoàng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0974119777; 0906590487
  Email: vanhoangphdhhqt@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2005 Đến : Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Chuyên viên giáo vụ - CTSV
  Từ : 01/09/2012 Đến : Phó trưởng Phòng Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Phó trưởng phòng Đào tạo - KHCN
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Quản lý giáo dục 0000
  Đại học Đại học Sư phạm Sư phạm Tin học 2005