Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Nghiêm Vũ
(100000.0026)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Nghiêm Vũ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  Phường 2, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0917200384
  Email: vupn.phqt@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2007 Đến : 01/08/2008 Công ty cổ phần Xây dựng 78 Kỹ sư xây dựng
  Từ : 01/08/2008 Đến : 01/11/2010 Học cao học
  Từ : 01/12/2010 Đến : Phó trưởng Bộ môn; Phó trưởng Khoa - Phụ trách Khoa Kỹ thuật xây dựng Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Phó trưởng bộ môn Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Bách khoa TPHCM Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2007
  Thạc sĩ Đại học Bách khoa TPHCM Công nghệ kỹ thuật xây dựng 2010