Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Văn Hải
(130000.0069)

Thạc sĩ

7

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Văn Hải
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914078246
  Email: hailawvn86@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật hình sự và tố tụng hình sự

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật hình sự và tố tụng hình sự

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Hình sự

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Luật 2011
  Thạc sĩ Trường Đại học Luật- Đại học Huế Luật kinh tế 2015