Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Diệu Hương
(130000.0072)

Thạc sĩ

14

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Diệu Hương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  chung cư trường an, cao đình độ, phường trường an, thành phố huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0127.901.3333
  Email: dieuhuonglaw88@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật So sánh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2011 Đến : Khoa Luật Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT giảng dạy Bộ môn Luật so sánh - Bộ môn Luật Hành chính Nhà nước
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Luật 2011
  Thạc sĩ Luật kinh tế 2015