Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Phi Yến
(130000.0071)

Thạc sĩ

12

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phi Yến
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  2/1/30 Phan Kế Bính , Thủy Xuân , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0985854155
  Email: yenntp@hul.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  LUẬT HIẾN PHÁP, LUẬT HIẾN PHÁP NƯỚC NGOÀI

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hiến pháp Việt Nam, Hiến pháp nước ngoài, tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước Việt Nam, nước ngoài.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Luật Trường Đại học Khoa học Huế Luật 2011
  Thạc sĩ Trường Đại học Luật- Đại học Huế Luật kinh tế 2015