Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Viết Long
(130000.0067)

Tiến sĩ

53

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Viết Long
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  , Phú Mỹ , Phú Vang , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0932499985
  Email: vietlong1986@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế; Tư pháp quốc tế, Công pháp quốc tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2015 Đến : Phó Giám đốc Trung tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật -Đào tạo ngắn hạn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Luật 2011
  Thạc sĩ Trường Đại học Luật- Đại học Huế Luật kinh tế 2015
  Tiến sĩ Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam Luật 2019