Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tuấn Anh
(300000.0406)

Đại học

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tuannguyenxhh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Xã hội học đại cương Xã hội học tội phạm Xã hội học pháp luật Xã hội học chính trị Xã hội học văn hóa Phương pháp nghiên cứu xã hội học Phân tích sử lý số liệu xã hội học ( SPSS)

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Xã hội học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2007 Đến : Bộ môn Quy hoạch - Quản lý xã hội - Khoa Xã hội học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Xã hội học 0000