Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hữu An
(300000.0465)

Tiến sĩ

18

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu An
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  43 Xuân Diệu , Trường An , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903556220
  Email: nguyenhuuan@hueuni.edu.vn
  Website cá nhân: https://orcid.org/0000-0001-7809-5490

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, phương pháp định lượng trong nghiên cứu xã hội học, xã hội học chính trị, chính sách xã hội, các vấn đề xã hội và an sinh xã hội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Di dân, vốn xã hội, giá trị xã hội, sự tham gia công dân

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2013)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2010 Đến : 01/02/2011 Bộ môn Công tác xã hội - Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/08/2011 Ở nhà
  Từ : 01/09/2011 Đến : 01/12/2018 Bộ môn Công tác xã hội - Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/01/2019 Đến : 01/05/2020 Bộ môn Quản lý xã hội - Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/05/2020 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Trưởng BM Xã hội học Bộ môn Xã hội học - Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Xã hội học 2010
  Thạc sĩ Đại học Tổng hợp Vacsava Xã hội học 2016
  Tiến sĩ Đại học Warszawa, Ba Lan Xã hội học 2023