Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Thúy Hằng
(300000.0439)

Thạc sĩ

9

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Thúy Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thuyhang.husc@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Xã hội học môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Xã hội học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2011 Đến : Bộ môn Môi trường - Phát triển cộng đồng - Khoa Xã hội học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Xã hội học 0000
  Thạc sĩ Xã hội học 2012