Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Viết Nhân
(500000.0216)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

42

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Viết Nhân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1958

 • Địa chỉ:

  4/6 Hàm Nghi, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nhantyan@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2007

  Ngành đào tạo:

  Y sinh học di truyền

  Chuyên ngành đào tạo:

  Y sinh học di truyền

  Chuyên môn giảng dạy:

  Di truyền Y học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1982 Đến : 01/01/1995 Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
  Từ : 01/01/1995 Đến : 01/01/2004 Trưởng Bộ môn - Sinh lý Bộ môn Sinh lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
  Từ : 01/01/2005 Đến : Trưởng Bộ môn - DTYH Bộ môn Di truyền Y học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐH Y Dược Huế Y đa khoa 1981
  Tiến sĩ Đại học Y Hà nội 2000