Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Hữu Dũng
(500000.0120)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

21

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Hữu Dũng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  153 Trần Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: huudung76@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2015

  Ngành đào tạo:

  Dược học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dược học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dược

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dược lý, kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/01/2004 Trung tâm kiểm nghiệm TT Huế Kiểm nghiệm viên
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2008 TT Kiểm nghiệm TT Huế Phó phòng chuyên môn TT Kiểm nghiệm TT Huế
  Từ : 01/01/2008 Đến : 01/10/2009 TT Kiểm nghiệm TT Huế Phó GĐ
  Từ : 01/10/2009 Đến : 01/04/2010 Khoa Dược - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
  Từ : 01/04/2010 Đến : Phó trưởng Khoa - Dược; Phó trưởng Khoa - Dược BV Trường Khoa Dược - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐHY DƯợc tP. HCM Dược học 1999
  Thạc sĩ ĐH Y Dược TP. HCM Dược học 2004
  Tiến sĩ ĐH Chosun Dược học 2008