Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Mậu Hân
(300000.0138)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

50

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Mậu Hân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  09 Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Phú Thượng , Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905591515
  Email: nmhan@hueuni.edu.vn; nmhan2009@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2013

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Khoa học máy tính

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Cơ sở dữ liệu; Xử lý song song và phân tán; Tính toán lưới; Điện toán đám mây

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 1995)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1981 Đến : 01/11/1995 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CBGD
  Từ : 01/11/1995 Đến : Trưởng Khoa - Khoa CNTT; Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Công nghệ phần mềm - Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ khoa học Trường Đại học Tổng hợp Huế Toán học 1981
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Ngôn ngữ Anh 1995
  Thạc sĩ Đại học Bách khoa Hà Nội Tin học 1998
  Tiến sĩ Viện CNTT Hà Nội Tin học 2003