Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thanh Long
(120000.0038)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thanh Long
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  Tổ 6 Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thủy Xuân , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905112565
  Email: tranthanhlong37@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật du lịch, Pháp luật đại cương

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật học, Tài chính

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2000 Đến : 01/12/2001 Công ty Dệt Kim Hà Nội Cán bộ công ty Dệt Kim Hà Nội
  Từ : 01/03/2001 Đến : 01/02/2003 Công ty Cổ phần Nhất Nam Cán bộ Công ty Cổ phần Nhất Nam
  Từ : 01/04/2003 Đến : 01/12/2007 Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thi Cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
  Từ : 01/08/2006 Đến : 01/08/2007 Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Huế Giảng dạy kinh tế Fulbright tại Hồ Chí Minh
  Từ : 01/01/2008 Đến : 01/12/2008 Công ty CP TMDV Thuận Phú Tổng Giám đốc Công ty CP TMDV Thuận Phú
  Từ : 01/03/2009 Đến : Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Giảng viên hợp đồng Khoa Du lịch - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Luật - Trường Đại học KHXH và NV Hà Nội Luật 1999
  Khác Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright tại thành phố Hồ Chí Minh 2007
  Thạc sĩ Trường Đại học Thương mại Hà Nội Quản trị kinh doanh 2018