Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Ngọc Liên
(120000.0062)

Tiến sĩ

13

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Ngọc Liên
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  33 Thanh Tịnh , Vỹ Dạ , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0916 441 567
  Email: ttnlien@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý điểm đến, Quy hoạch phát triển du lịch, Kinh tế du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2001 Đến : 01/08/2003 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ giảng dạy hợp đồng Khoa kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/08/2003 Đến : 01/08/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ biên chế tập sự giảng dạy
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2005 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Học thạc sĩ tại đại hoc Roskilde Đan Mạch
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/01/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/2008 Đến : Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Giảng dạy tại Khoa Du lịch - Đại học Huế
  Từ : 01/04/2012 Đến : Trưởng Bộ môn; Trưởng Bộ môn - Trưởng Bộ môn Khách sạn Nhà hàng Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng - KHOA DU LỊCH Trưởng Bộ môn Khách sạn Nhà hàng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2001
  Thạc sĩ Đại học Roskilde (Đan Mạch) 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Ernst-Moritz-Arndt Greifswald 2014
  Tiến sĩ Trường Đại học Greifswald Quản trị du lịch 2016