Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
(300000.0417)

Tiến sĩ

21

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0795523055
  Email: npquynhanh2010@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quang-Quang phổ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quang lý và Vật lý toán

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/12/2018 Bộ môn Quang - Quang phổ - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/01/2019 Đến : 01/05/2020 Quang học - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/05/2020 Đến : Bộ môn Kỹ thuật điện và Tự động hóa - Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Vật lý học 0000
  Tiến sĩ Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus Vật lý học 2020