Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Mỹ Hằng
(300000.0460)

Thạc sĩ

5

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 01227468700
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2011 Đến : Bộ môn Kỹ thuật môi trường - Khoa Môi trường - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học huế Khoa học môi trường 2011
  Thạc sĩ Trường Đại học kHoa học Huế Khoa học môi trường 2013