Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Viết Tình
(600000.0423)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

17

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Viết Tình
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: Tinhkln@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Hệ thống nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hệ thống nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đất Lâm Nghiệp, Nông Lâm Kết Hợp Và Lâm Nghiệp Cộng Đồng, quản lý lưu vực, phương pháp NCKH, Phương pháp viết luận án khoa học, Đánh giá đất, khoa học đất

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  khoa học đất, lâm nghiệp cộng đồng, nông lâm kết hợp, quản lý rừng cộng đồng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/1984 Đến : 01/04/1989 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ phân tích đất Trường Đại học Nông nghiệp II- Huế Giáo viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/04/1988 Đến : 01/04/1991 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ chuyển giao công nghệ Trung tâm chuyển giao KHCN Trường Đại học Nông lâm Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/1991 Đến : 01/05/1994 Trưởng Bộ môn - Trồng rừng khoa Lâm Nghiệp Trường Đại học Nông lâm Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/10/1997 Đến : 01/01/2000 Trưởng Bộ môn - Bộ môn trồng rừng-cảnh quan đô thị khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nông lâm Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/10/2000 Đến : 01/12/2009 Trưởng Khoa - Khoa Lâm nghiệp; Giám đốc Trung tâm - Bảo tồn đa dạng Tài nguyên rừng miền trung Việt nam Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý
  Từ : 01/12/2009 Đến : 01/12/2014 Trưởng Phòng - phòng Đào tạo sau đại học Phòng Đào tạo Sau đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên chính, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông nghiệp II - Hà Bắc Trồng trọt 1979
  Thạc sĩ Đại học Chaingmai Nông nghiệp 1997
  Tiến sĩ Đại học Huế Nông học 2005