Dữ liệu Nhà khoa học

Khổng Thị Thu Thảo
(300000.0418)

Thạc sĩ

8

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Khổng Thị Thu Thảo
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2010 Đến : 01/11/2012 Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/11/2012 Đến : Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD Bộ môn Điện tử Viễn thông
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Vật lý học 0000
  Thạc sĩ Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 2013