Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Mạnh Đạt
(100000.0001)

Tiến sĩ

12

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Mạnh Đạt
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  141 Phùng Hưng , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0542460881; 0913474382
  Email: manhdathue@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên rừng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên rừng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Động vật hoang dã; Bảo tồn đa dạng sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Động Vật hoang dã; Bảo tồn đa dạng sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/01/1981 Đến : 01/01/1983 Trường ĐHNN 2 Hà Bắc Nghiên cứu viên
  Từ : 01/01/1983 Đến : 01/01/2001 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên, Cán bộ quản lý
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/01/2005 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên chính
  Từ : 01/01/2005 Đến : Phó Giám đốc; Quyền Giám đốc - Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Phó giám đốc; Giảng viên chính
  Từ : 01/01/2013 Đến : 01/02/2017 Giám đốc Ban Giám đốc - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Cán bộ quản lý kiêm giảng dạy
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐH Nông nghiệp 2 Hà Bắc Chăn nuôi - Thú y 1980
  Tiến sĩ Viện chăn nuôi quốc gia Nông nghiệp 2001