Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Linh Tiên
(100000.0024)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Linh Tiên
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905830789; 0935548995
  Email: pltien@hueic.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kỹ thuật điện tử

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kỹ thuật điện tử

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2010 Đến : Bộ môn Kỹ thuật Điện - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Bách khoa Đà Nẵng Công nghệ kỹ thuật nhiệt 2006
  Thạc sĩ Đại học Bách khoa Đà Nẵng Công nghệ kỹ thuật nhiệt 2011