Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Tuyết Mai
(100000.0025)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0912263487
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/2006 Đến : 01/02/2011 Công ty CP Đầu tư Hiệp Thành - Lao Bảo Cán bộ
  Từ : 01/03/2011 Đến : Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác TH Xây dựng số 4 Kỹ thuật xây dựng 2000
  Đại học Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2005
  Thạc sĩ Học viện Kỹ thuật Quân sự Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2015