Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Phương
(100000.0003)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Phương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1970

 • Địa chỉ:

  Khu phố 5, phường I, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935803111
  Email: htphuongqt@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/1990 Đến : 01/02/2006 UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Văn thư
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/06/2008 UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Kế toán
  Từ : 01/07/2008 Đến : Phòng Tổ chức - Hành chính - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Kế toán
  Từ : 01/07/2009 Đến : Kế toán Trưởng - Kế toán trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Kế toán trưởng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kế toán doanh nghiệp 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp 2012