Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Trung Hải
(600000.0155)

Tiến sĩ

14

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Trung Hải
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935545477
  Email: nguyentrunghai@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên môn giảng dạy:

  Khoa học Đất; Lý học Đất; Hóa học Đất, Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học Đất, Dinh dưỡng cây trồng, mô hình mô phỏng hệ thống đất - cây trồng - không khí

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/04/2020 Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2020 Đến : Bộ môn Khoa học cây trồng - Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Nông Lâm Huế Trồng trọt 2006
  Thạc sĩ ĐH Nông Lâm Huế Trồng trọt 2008
  Tiến sĩ Đại học Georg-August Gottingen Nông nghiệp 2016