Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Quỳnh Mai
(600000.0473)

Thạc sĩ

9

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Quỳnh Mai
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: lequynhmai1989@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đánh giá đất đai, Tài nguyên đất đai, Quản lý Tài nguyên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý tài nguyên, Khoa học đất

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2012 Đến : 01/02/2012 Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập viên chức
  Từ : 01/03/2013 Đến : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông Lâm Huế Quản lý đất đai 2011
  Thạc sĩ Đại học Nagaoka Kỹ thuật môi trường 2016